Dane kontaktowe

Barbara Sawicka
Producent wykonawczy
E: sawicka@ck.lublin.pl
T: +48 (81) 466 61 19

Piotr Szamryk
Kierownik techniczny
E: technika@ck.lublin.pl
T: +48 (81) 466 61 19

Ksenia Duńska
Koordynator programu polskiego, transport, wolontariat, dostępność
E: ksenia@ck.lublin.pl
T: +48 (81) 466 61 12

Ewa Molik
Koordynator programu zagranicznego, obsługa strony internetowej
E: molik.ewa@gmail.com
T: +48 (81) 466 61 18

Małgorzata Drozd-Domaciuk
Promocja festiwalu, kontakt z mediami
E: drozd@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 11

Biuro festiwalu

Dorota Stochmalska
E: d.stochmalska@gmail.com
T: + 48 (81) 466 61 20

Piotr Pękala
E: e.n.endeneu@gmail.com
T: +48 (81) 466 61 19

E: konfrontacje.lublin@gmail.com
T: +48 (81) 466 61 19/20
F: +48 (81) 536 03 12
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Kasa biletowa
E: kasa@ck.lublin.pl
T: +48 (81) 466 61 40
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Centrum Kultury w Lublinie
NIP 712-016- 22-69
REGON 000281536
KONTO PEKAO SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

Formularz kontaktowy