Creggan Mummers – założone zostało przez członków Comhaltas an Chreagain. Liderem zespołu jest śpiewak tradycyjnej muzyki irlandzkiej Vincent Strunks. Zespół nawiązuje do staroirlandzkich grup wędrownych grajków. Muzycy występują w błazeńskich strojach, grają, śpiewają, rozśmieszają, tańczą i opowiadają prastare celtyckie historie.