Spotkanie z Ewą Benesz, Małgorzatą Dziewulską, Piotrem Cieślakiem, Ryszardem Perytem i Tomaszem Łubieńskim

Są oni twórcami Puławskiego Studia Teatralnego jednego z najciekawszych, niesłusznie zapomnianych eksperymentów teatralnych w powojennej Polsce. PST powstało w 1970 roku przy Zakładach Azotowych w Puławach z inicjatywy absolwentki filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i wydziału Reżyserii warszawskiej PWST Małgorzaty Dziewulskiej, absolwentów Wydziału Aktorskiego PWST – Piotra Cieślaka i Ryszarda Peryta, oraz Ewy Benesz, absolwentki filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Powołali oni teatr o charakterze studyjnym. Chcieli przywrócić właściwy sens pracy aktora. W ciągu wielu lat rygorystycznych ćwiczeń zamierzali wypracować własny styl i własną metodę aktorską. Ryszrad Cieślak i Ryszard Peryt mieli za sobą roczny, Ewa Benesz dwuletni staż aktorski w zespole Grotowskiego. Nawiązywali również do tradycji „Reduty” Juliusza Osterwy oraz komedii dell’arte. Kult pracy aktorskiej wiązalai ściśle z ideałami etycznymi i – w przeciwieństwie do Grotowskiego – zaangażowaniem społecznym. Dla twórców Puławskiego Studia Teatralnego ważne również były inspiracje wywodzące się z chrześcijańskiego egzystencjalizmu i fascynacje romantyzmem. Wkrótce zarzucono twórcom Puławskiego Studia „nierealizowanie linii partii, kontakt z klerem i szkodliwość społeczną”.
Ewa Benesz jest aktorką, Małgorzata Dziewulska – pisarzem teatralnym i reżyserem (dramaturgiem w Teatrze Narodowym w Warszawie), Piotr Cieślak – reżyserem, dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie, Ryszard Peryt – reżyserem (reżyserował m.in. wszystkie opery Mozarta). W spotkaniu uczestniczyć będzie również współpracujący z PST pisarz Tomasz Łubieński.