• Homo Faber
  • 18. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs

Sposób postrzegania i stan wiedzy na temat substancji psychodelicznych ulegają zmianie, mówi się, że przezywają swój renesans. To w sferze mody. Ale coraz więcej dyskutuje się o ich terapeutycznym potencjale i szansach na leczenie z udziałem psychodelików. Na świecie prowadzone są badania nad ich zastosowaniem w terapii, w tym w leczeniu zespołu stresu pourazowego, czy depresji. W Polsce jesienią 2019 roku powstało Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, wcześniej pojawiła się książka Macieja Lorenca „Czy psychodeliki uratują świat?”. Co naprawdę wiemy o substancjach psychodelicznych, jakie są ich rodzaje i skąd pochodzą? Jak duży jest potencjał tych substancji? Czy stanowią nadzieję dla chorych? Czy prawo krajowe i międzynarodowe nadąża za zmianami w ich postrzeganiu? O tym wszystkim porozmawiamy podczas spotkania z gośćmi.

Magdalena Dąbkowska – ekspertka polityki narkotykowej.
Związana z Międzynarodowym Programem Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations (od 2008 roku), w ciągu ostatniej dekady współpracowała też z szeregiem organizacji krajowych np. Helsińską Fundacją Praw Człowieka i międzynarodowych, np. AFEW International. Absolwentka Drug Policy Seminar Series Polskiej Akademii Nauk (2011) i Drug Policy and Human Rights Course podczas Central European Summer University w Budapeszcie (2013). Członkini założycielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Ida Kłębukowska – absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistka psychiatra. Koordynuje pracę zespołu interdyscyplinarnego w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki In Corde w Lublinie oferującym kompleksową opiekę terapeutyczną i psychiatryczną dla pacjentów z tzw. podwójną diagnozą (u których stwierdzono jednoczesne występowanie zaburzenia psychicznego oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu, hazardu czy np pornografii) i ich rodzin. Entuzjastka modelu leczenia psychiatrycznego opartego na metodzie Otwartego Dialogu tj z wykorzystaniem sieci rodzinnej i społecznej osób doświadczających kryzysu psychicznego , w ramach pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Leczenia Środowiskowego Ex Cordis oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego w Nałęczowie, od kilku lat prowadzi psychiatryczne wizyty domowe. Wolontariuszka w Polskim Towarzystwie Psychodelicznym i w MIND- European Foundation for Psychedelic Science. Od wielu lat z zainteresowaniem i uważnością obserwuje postępy w badaniach dotyczący potencjalnego wykorzystania substancji psychodelicznych w kompleksowym leczeniu psychiatrycznym, ze szczególnym uwzgędnieniem terapii uzależnień i terapii traumy.