„Wyjście awaryjne” to przekład, transpozycja obrazu malarskiego na ruch i obraz sceniczny. Koncepcja spektaklu zrodziła się z zestawienia twórczości Bogusława Schaeffera i Joana Miró. Schaeffer jako pierwszy na świecie zapisał utwór muzyczny bez użycia nut, posługując się „jedynie” grafiką. Otwierając furtkę łączeniu sztuk w ramach jednego multi-medium, przeczuł i pokazał trop, którym dziś – na swoje sposoby – podążają artystyczne rzesze. Dla twórców projektu jego sposób zapisu stał się inspiracją do czytania obrazów Mirό jako partytury działań scenicznych.
Anna Maria Dąbrowska – aktorka, instruktor, psycholog zdrowia (UW). Od 11 lat związana z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Tańca współczesnego uczyła się podczas licznych warsztatów i projektów w kraju i na świecie. Za najbardziej inspirujące uznała praktyki typu body/mind, opierające proces twórczy na treningu ideokinetycznym.
Adrianna Kabza-Biernacka – antropolog kultury, aktorka, prezes Fundacji Sztuki „Marebito”. Podczas studiów MISH na Uniwersytecie Warszawskim była na rocznym stypendium naukowo-badawczym w Indonezji, gdzie zgłębiała techniki tradycyjnego balijskiego teatru cieni. Dwukrotnie uczestniczyła w Międzynarodowej Szkole Antropologii Teatru Eugenia Barby.
Karolina Szafranowska-Sienkiewicz – aktorka, kulturoznawca, tłumacz. Absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Od wielu lat przygotowuje spektakle z pogranicza teatru fizycznego, tańca i szeroko pojmowanego teatru alternatywnego, w kraju i za granicą.