Książka Janusza Palikota Nic – nic. Ontologia na marginesach Leśmiana jest podróżą przez główne wątki twórczości Bolesława Leśmiana. Autor podjął odważną próbę „przeczytania” na nowo jednego z najważniejszych przedstawicieli dwudziestolecia międzywojennego. Autor tka misterną sieć autorskich zestawień i niebanalnych analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zebrany materiał ikonograficzny, który pozwala autorowi poszerzyć pole analizy poszczególnego motywu. Właśnie dzięki tym zestawieniom publikacja rzuca światło na filozoficzny rodowód myśli wybitnego poety.

Wydawca: Konfrontacje Teatralne – Centrum Kultury w Lublinie
Projekt graficzny i skład: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)

Książka już dostępna w Kasie Centrum Kultury w Lublinie  i poprzez stronę w cenie 49,90 zł; w wybranych księgarniach będzie dostępna od 7 listopada.

IMG_6875 IMG_6876 IMG_6879