Pierwsza wersja wystawy „A Question of Decency” (Kwestia Przyzwoitości) przygotowana była przez Lois Weaver i Peggy Shaw w styczniu 2014 roku w La MaMa Galleria przy okazji prezentacji performansu „RUFF” w teatrze La MaMa. Obejmowała zdjęcia, rekwizyty, elementy scenografii i rozmaite niezwykłe artefakty pochodzące z archiwum kolektywu Split Britches. W Lublinie do wystawy włączone zostaną archiwalia ze zbiorów pozostałych performerek występujących w ramach „Klauzuli przyzwoitości”. „Kwesia Przyzwoitości” zyska więc nowy wymiar i ustanowi fascynujący kontekst dla lubelskiej odsłony nowojorskiej sceny queerowej.