• Twarze dwóch mężczyzn w dużym zbliżeniu.
  • Homo Faber
  • 18. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs

[Zbliżenie na twarze dwóch mężczyzn, pokazane z profilu. Obaj mają zamknięte oczy, twarze pochylone w dół. W tle zielone trawy]

FESTIWAL FILMOWY WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE

W czerwcu 2015 roku Sąd Najwyższy USA uznał legalność małżeństw jednopłciowych. Decyzja ta wywołała euforię w środowiskach obrońców praw człowieka, ale jednocześnie spowodowała liczne kontrreakcje ze strony wielu organizacji religijnych. Wzmogły one swoje homofobiczne działania, nasiliła się też w Stanach Zjednoczonych „mowa nienawiści”, którą posługują się kaznodzieje rozmaitych wyznań. To historyczne wydarzenie jest punktem wyjścia dokumentu Daniela G. Karslake’a. Reżyser przeprowadził rozmowy z czterema rodzinami, w których religia odgrywa istotną rolę. We wszystkich tych familiach jedno z dzieci „wyszło z szafy” jako osoba nieheteronormatywna. Jaka była reakcja krewnych? Jak potoczyły się losy „odmieńców”?