rezyseria: Vladimir Pankov
scenografia: Sergei Agafonov, Natalia Zholobova
muzyka: Soundrama Studio
obsada: Olga Berger, Alice Astrina, Alina Olshanskaya, Andrei Zavoduk, Sergei Shevchenko, Sergei Rodukov, Sergei Agafonov

Teatr Doc. to teatr dokumentalny, teatr osadzony bardzo mocno w pewnej socjologicznej rzeczywistości. Na tyle samo
eksperymentalny, co swego czasu MCHAT, ale porównanie tych dwóch zjawisk rosyjskiej sceny nie jest uprawnione. Vladimir Paknov, jako twórca nowej metody teatralnej dąży do syntezy, o jakiej marzyli jego poprzednicy sto lat temu, ale ma już świadomość, że nie ma czegoś takiego, co można nazwać syntezą człowieka.
Spektakl „Dok+Tor” wyrósł z jednego, spisanego przez Helenę Isajewą, monologu astrachańskiego chirurga, który w młodości wiele lat pracował w wiejskich szpitalach, gdzie światło psuje się w czasie operacji, a z lekarstw jest tylko jodyna i to rozcieńczona. To wypowiedź kogoś, kto staje się pośrednikiem między życiem a śmiercią. Kogoś, kto staje przed pytaniem, czy warto było ratować od śmierci człowieka, który rok później zabił swoją żonę? Twórcy tego spektaklu rozpisali ten monolog na głosy, wprowadzili inne postacie, które podczas tego „misterium życia i śmierci” zajmują się różnymi dziwnymi rzeczami – polewają wódkę, piją, oglądają film o resekcji żołądka przez plecy itp.
Choć Teatr Doc. łamie moratorium na wesołe, głośne, teatralne kłamstwo to – zadziwiająco – autentyczność i straszna prawda nie giną.