Spektakl jest zbiorową próbą stworzenia nowej europejskiej epopei powstałej na podstawie głosów 14 dramaturgów z krajów takich jak: Szwecja, Anglia, Łotwa, Rosja, Białoruś, Turcja, Polska, Ukraina, Niemcy, Rumunia, Macedonia, Francja, Hiszpania i Stany Zjednoczone. Jest pierwszym tego typu projektem wykorzystującym język teatru jako narzędzie do opisu idei społecznych i politycznych oraz wyzwań stojących przed obywatelami Unii Europejskiej i krajów z nią sąsiadujących. Spektakl także bada w jaki sposób nasze narodowe wyobrażenia, prawdziwe bądź fałszywe, wpływają na postrzeganie otaczającego nas świata. Próbę skomponowania Nowego Hymnu Europejskiego do spektaklu podjął Sergey Nevski, rosyjski kompozytor na co dzień mieszkający w Niemczech. Dzięki połączeniu wielu języków z muzyką na żywo powstała niezwykła polifoniczna struktura dźwiękowa.
Na Białorusi wszystkie teatry są pod kontrolą państwa, a artystów wyznacza Mister Kultury. Mimo, że członkowie Teatru Wolnego utracili swoje oficjalne etaty w białoruskich państwowych teatrach, zespół aktorski od sześciu lat nie uległ zmianom – grupa działa jako środek przeciwstawienia się rządowi i uczynienia teatru „wolnym”. Zespół cieszy się międzynarodowym uznaniem – w 2011 roku byli nominowani do nagrody Theatrical Experience Drama Desk za przestawienie „Być jak Harold Pinter”, tym roku zaś otrzymali prestiżową nagrodę American off-Broadway OBIE.