Wydarzenie inaugurujące cykl Więcej światła! – spotkania Konfrontacji Teatralnych.

„Więcej światła!” – to cykl dyskusji, poprzedzający 28 edycję Festiwalu Konfrontacje Teatralne, która odbędzie się w październiku pod tym samym tytułem. Tegoroczne hasło nawiązuje do tytułów z dwóch ubiegłych lat, które także zawierały słowo „więcej”. Tym razem zdecydowaliśmy się poszerzyć naszą perspektywę. Idąc o krok dalej, planujemy przemyśleć „świetlistą” rolę, jaką może pełnić sztuka w rzeczywistości obecnych kryzysów.

Żeby lepiej zrozumieć dynamikę współczesnych napięć zaprosiliśmy dziennikarza i publicystę Przemysława Wielgosza, aby – razem z zaproszonymi gośćmi i gościniami – przybliżył nam kluczowe problemy, przed jakimi staje późno-nowoczesne społeczeństwo.

Więcej o idei cyklu w zapowiedzi w aktualnościach na naszej stronie.

Spotkanie pierwsze: Gra w rasy. Jak kapitalizm dzieli, by rządzić Przemysław Wielgosz

Pierwsze spotkanie będzie niejako wprowadzeniem w świat interesujących nas zagadnień. Porozmawiamy o najnowszej, znakomitej książce naszego gościa zatytułowanej Gra w rasy. Jak kapitalizm dzieli, by rządzić, która w ubiegłym roku otrzymała nominację do Nagrody Literackiej „Nike”. Z Przemysławem Wielgoszem porozmawiamy na temat jego nieoczywistej koncepcji rasizmu. Parafrazując niemieckiego filozofa Maxa Horkheimera Wielgosz twierdzi, że kto nie chce mówić o kapitalizmie, niech milczy o rasizmie. Tezę tę opiera zarówno na genezie, historycznych kontekstach jak i współczesnych inkarnacjach rasizmu, ukazując jak hierarchie koloru skóry nakładają się i przecinają z nierównościami klasowymi, płciowymi i etno-kulturowymi. Dlatego w naszej rozmowie sięgniemy do czasów gdy Afrykanie nie byli czarni, a biała rasa nie została jeszcze wynaleziona. Przyjrzymy się historii wielkiego zniewolenia, które leży u źródeł wolności kapitalistycznego rynku. Zobaczymy jak nowe formy ekspansji ekonomicznej wytwarzają nowe wyobrażenia Innych, spychając większość populacji świata do kategorii nierozumnych „dzikusów”, których nie dotyczą uniwersalne prawa człowieka. W zrozumieniu wagi tego fenomenu pomoże nam geografia niewolnictwa atlantyckiego i pańszczyzny w naszej części Europy, a także historia kolonializmu. Postaramy się pokazać co to wszystko ma wspólnego z obecnymi „zderzeniami cywilizacji” i panikami moralnymi wokół migracji. Opowiemy o wiecznym powrocie rasizmu w epoce nowoczesności, o jego związkach z kryzysami ekonomicznymi, a także o sposobach na skuteczne stawienie mu czoła.