Oskaras Korsunovas – jeden z najciekawszych młodych reżyserów europejskich, twórca spektakli docenianych na całym świecie, w tym skandalizującego „Shopping and Fucking” (Konfrontacje Teatralne 2001) i genialnego „Króla Edypa” pokazywanego na „Konfrontacjach Teatralnych” w roku ubiegłym przyjął zaproszenie do pokazania fragmentu swojej pracy. Spotka się w Lublinie na kilka dni z młodymi polskim aktorami, by pracować nad tekstami z „Bakakaju” Gombrowicza i efekt tej artystycznej dyskusji pokaże jako 45 minutowy spektakl. Spodziewamy się interesującego pokazu, bo choć reżyser zastrzega, że będzie to rodzaj „intuicyjnej improwizacji” możemy mniemać, że będzie to zarówno prezentacja metody pracy, myślenia o Gombrowicz i o teatrze jak i pokaz swoistej narracji teatralnej, w której Korsunovas jest mistrzem. Doskonale potrafi bowiem uczynić literaturę punktem wyjścia do budowania spójnej wizji artystycznej nie gubiąc sensów, a wzbogacając je plastyką obrazu teatralnego i rytmicznością konstrukcji dramatycznej.