Schola Teatru Wegajty powstała w styczniu 1994 w ramach Stowarzyszenia Teatr Wiejski „Wegajty” i Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy i muzycy. Jego działalność skupia się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego i konfrontowaniu go z żywą tradycją sakralnego. Schola zajmuje się, w ramach projektu spotkania dramatu i liturgii, opracowywaniem i wystawaniem średniowiecznych dramatów liturgicznych.
„Ludus Danielis” czyli „Gra o Proroku Danielu” należy do gatunku, który nazywano ordo, ludus, versus, historia lub miraculum. Dzisiaj dla określenia tej formy używa się najczęściej pojęcia „dramat liturgiczny”, które wskazuje jednoznacznie na przynależność tego fenomenu teatralnego do przestrzeni liturgicznej Kościoła.

Fragmenty programu