Sztuka oparta jest na kanwie szesnastowiecznego białoruskiego romansu rycerskiego Tryszczan – jedynej w literaturze Słowian prozaicznej wersji ogólnie znanej legendy. Liczne sceny komiczne i brak zakończenia powieści stworzyły zarówno autorowi sztuki jak i twórcom spektaklu nieograniczone możliwości kreowania powszechnie znanych bohaterów: Tristana, Izoldy, króla Marco, służącej Braginii. W pogodnym, pełnym humoru spektaklu najstarszego na Białorusi teatru występują młodzi białoruscy aktorzy. Spektakl ma charakter poetycki, odznacza się plastycznością i muzycznością. W spektaklu zdaniem krytyków, w zdumiewający sposób łączy sie ze sobą tragiczne i komiczne postrzeganie świata. A także romantyczna nostalgia za pięknem z postmodernistyczną ironią