Spektakl wielokrotnie nagradzany m.in. indywidualną nagrodą jurorską od Bogusława Kierca na 45. Międzynarodowych Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora, II nagrodą za „za wyrazistą osobowość sceniczną i dokonanie śmiałej wiwisekcji materii teatralnej” na VII Festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie oraz Nagrodą Jury XXXIX Tyskich Spotkań Teatralnych.

„To znowu się zdarzyło. Kolejny raz ktoś ze splotu zwanego teatrem polskim obcesowo wyciąga jedną z nitek, aby uszyć z jej pomocą nowy, własny patchwork. Znów następuje negocjacja proporcji pomiędzy «własnym» a «cudzym», przeglądanie się w systemie zwielokrotnionych luster. Mateusz Nowak i Stanisław Miedziewski w «teatralności» odwołują się do szlachetnej Schaefferowskiej postawy zdziwienia, zaglądania pod podszewkę zjawisk, na czele z samą istotą rzeczy – z performatywnym odgrywaniem. Podejmując «grę z grą» oferują teatr podejrzliwy, drwiący z własnych fundamentów, ale i zarazem teatr otwarty, ufnie i ironicznie oczekujący na możliwość własnej lektury. Teatr na targowisku idei, na wyprzedaży kluczy i wytrychów. Psychologizm, ciało, literackość, publicystyka?
Proszę bardzo. Wejdź, kup, opuść kram.”
(Grzegorz Kondrasiuk)