The starting point for working on the project was the issue of fear. In what situations do we feel it, what evokes our fears and how serious can they be? “Have a Nice Hell” was named an exhibitionistic performance. It combines the performance of a duo Good Girl Killer
and objects created by Patrycja Orzechowska. The performance was prepared to be presented in galleries, where instead of a stage we have a “white cube” and instead of stage design, “art objects”. The space provides the background and completes the performance and the arranged objects create the notion of an exhibition of work by various artists.
Anna Steller – dancer, performer, choreographer. Onstage since 1994. In 1994 she started dancing at the Dada von Bzdulow Theatre in Gdańsk. Since 2003 she is an actress and a dancer in the Patrz Mi Na Usta Theatre. Since 2003 she conducts workshops in contemporary
dance and improvisation.
Magda Jędra – dancer, teacher, choreographer. At the Melissa Monteros and Wojciech Mochniej Gdańsk Dance Theatre she collaborated, among others, with: Joe Alter, Rafał Dziemidok, Edyta Kozak, Paula Ross, Alexander Pepelyaev, Anita Wach and Leszek Bzdyl. Since 1999 she conducts workshops in contemporary dance technique and improvisation.
Patrycja Orzechowska – visual artist, works in the field of photography, functional graphics, installation and film, graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk. In her works she often refers to various performing arts: cinema, theatre and dance theatre, using human figure as the main motif. She reaches for themes connected with psychology of vision, cultural memory as well as identity and the condition of a man in their psychological and social context.
Anna Steller – tancerka, performerka i choreografka. Na scenie tanecznej od 1994 roku. Od 1994 roku tańczy w Gdańskim Teatrze Dada von Bzdulow. Od 2003 roku jest aktorką i tancerką w Teatrze Patrz Mi Na Usta. Od 2002 roku prowadzi warsztaty z zakresu tańca współczesnego i improwizacji.
Magda Jędra – tancerka, pedagog, choreografka. Współpracowała m.in. w Gdańskim Teatrze Tańca Melissy Monteros i Wojciecha Mochnieja, z Joe Alterem, Rafałem Dziemidokiem, Edytą Kozak, Paulą Ross, Alexandrem Pepelyaewem, Anitą Wach, Leszkiem Bzdylem. Od 1999 roku prowadzi warsztaty z techniki tańca współczesnego oraz improwizacji.
Patrycja Orzechowska – artystka wizualna, zajmuje się fotografią, grafiką użytkową, instalacją i filmem, absolwentka gdańskiej ASP. W swoich pracach często odwołuje się do różnych sztuk performatywnych: kina, teatru i teatru tańca, gdzie motywem przewodnim jest figura ludzka. Sięga po tematy związane z psychologią widzenia, pamięcią kulturową oraz z tożsamością i kondycją człowieka w jego psychologicznym i społecznym aspekcie.