Lubelski Informator Kulturalny ZOOM ogłosił w swoim październikowym numerze Konkurs na Recenzję Lubelskiego Wydarzenia Artystycznego im. Redaktora Andrzeja Molika. 

Był nestorem lubelskiego dziennikarstwa kulturalnego, autorem tysięcy recenzji, wywiadów, komentarzy i felietonów, od początku, a nawet pra-początków śledził Festiwal Konfrontacje Teatralne, tworzył Gazetę Festiwalową w Kurierze Lubelskim. Jednym z Jego z marzeń było, by ujawniały się nowe talenty recenzenckie i powiększała się rzesza piszących o kulturze. Redakcja miesięcznika chcąc zachować o Nim wspomnienie ogłosiła całoroczny konkurs na recenzję z wydarzenia kulturalnego. Koncerty, spektakle, wystawy, festiwale, przeglądy, imprezy plenerowe – z tego słynie Lublin ostatnich lat. Wielość i różnorodność imprez w Lublinie pozwala każdemu wybrać tę najciekawszą dla siebie.

Więcej o Andrzeju Moliku, zasady konkursu i jego regulamin znajdziecie na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.