Dane kontaktowe

Barbara Sawicka
Producent wykonawczy
E.: sawicka@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 19

Piotr Szamryk
Kierownik techniczny
E.: technika@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 19

Ksenia Duńska
Koordynator programu polskiego, transport, wolontariat
E.: ksenia@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 12

Ewa Molik
Koordynator programu zagranicznego
E.: molik.ewa@gmail.com
T.: +48 (81) 466 61 18

Małgorzata Drozd-Domaciuk
Promocja festiwalu, kontakt z mediami
E.: drozd@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 11

Biuro festiwalu

Dorota Stochmalska
E.: dorota.stochmalska@ck.lublin.pl
T: + 48 (81) 466 61 20

Piotr Pękala
E.: e.n.endeneu@gmail.com
T.: +48 (81) 466 61 19

E.: konfrontacje.lublin@gmail.com
T.: +48 (81) 466 61 19/20
F.: +48 (81) 536 03 12
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Kasa biletowa
E.: kasa@ck.lublin.pl
T.: +48 (81) 466 61 40
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Centrum Kultury w Lublinie
NIP 712-016- 22-69
REGON 000281536
KONTO PEKAO SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

Formularz kontaktowy

[recaptcha]