Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza: Kultura a biznes

W 2020 festiwal nie jest zwykłym świętem teatru. To czas wspólnej „obecności” i „nowej solidarności”, czas ważnych rozmów i inspirujących spotkań.

Forum Konfrontacji Teatralnych: Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza to cykl filmów w których wybitni humaniści, ludzie nauki i kultury, rozmawiają z liderami świata biznesu na temat dróg wyjścia z kryzysu, który okazał się być „wspólnym problemem” tych — pozornie odległych od siebie — sektorów: działalności gospodarczej i instytucji kultury.

Są to wyjątkowe audiowizualne realizacje (wywiady, wykłady, rejestracje debat), które chcemy zorganizować i wyprodukować pod Patronatem Prezydenta Miasta Lublin — dr Krzysztofa Żuka przy ścisłej współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Bezpośrednią inspiracją dla inicjatywy stała się rozmowa z profesorem Jerzym Hausnerem, opublikowana na portalu Gazeta.pl, (5.06.2020). W tej rozmowie prof. Hausner zwrócił uwagę na wiele nowych zjawisk, które pojawiły się w okresie pandemii. Przywoływał niezwykłe pojęcie czasu – greckie słowo kairos. To słowo było bardzo ważne dla twórczości naszego, niestety nieżyjącego już przyjaciela, filozofa Cezarego Wodzińskiego – autora niezwykłego tomu esejów po tytułem „Kairos”. Wodziński zwracał uwagę, że słowo to jest rozrzutne w znaczenia: „odpowiedni moment”, „stosowna pora”, „czas krytyczny”, „rozstrzygająca chwila”. Uczeń wybitnego filozofa – Piotr Augustyniak dopełnia ten obraz, definiując kairos jako ”coś nadspodziewanego, zaskakującego, otwierającego się nagle, wstrząsająco. Coś, co w jednym okamgnieniu uobecnia inny wymiar, inną perspektywę (…). Jest to odsłonięcie się czegoś bezwarunkowego, rozbłysk czegoś totalnego, unieważniającego wszystko, co dotyczyło i obchodziło nas jeszcze przed chwilą. Jest wstrząs, który na ten moment innego czasu uwalnia z troski”.

Inspiracją dla tegorocznego Forum stała się także książka słoweńskiego filozofa Slavoja Žižka poświęcona tytułowemu „czasowi krytycznemu” a mianowicie — Pandemia! Covid-19 trzęsienie światem. Filozof zwraca uwagę na potrzebę utworzenia nowej solidarności społecznej. „By zapobiec tej katastrofie, — pisze Žižek — pierwszą rzeczą, która jest potrzebna, jest coś niemal niemożliwego”. Zdaniem filozofa potrzebna jest „pełna bezwarunkowa solidarność”.

W tym „czasie krytycznym” chcemy, za profesorem Hausnerem, postawić ważne pytania: z czym wrócimy do naszych instytucji? Czy się przestawimy, czy się przeobrazimy? Czy jesteśmy w stanie zaoferować biznesowi naszą wyobraźnię, nasz kapitał intelektualny? Czy stać nas na wyobraźnię krytyczną, na samokrytyczne spojrzenie? Myśli te uruchomiliśmy po to, aby próbować znaleźć ścieżkę do przyszłości. Jako lublinianie wierzymy w refleksję profesora, która mówi, iż główną siłą miasta jest potencjał twórczy jego mieszkańców.

Do udziału w projekcie Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza zaprosiliśmy prof. Jerzego Hausnera, prof. Andrzeja Ledera, Janusza Palikota, dr hab. Piotra Augustyniaka, Piotra Voelkela, Andrzeja Piotra Klesyka.

Z zaproszonymi Gośćmi postaramy się poszukać przestrzeni dla prowadzenia dialogu. Świat biznesu i świat kultury od lat ze sobą współpracują, lecz zdają się nie wykorzystywać wszystkich możliwości płynących z tego połączenia. Te dramaturgicznie spotkania wywodzą się z opracowanej już przez Festiwal formuły zatytułowanej „Jak żyć?” — spotkań z wybitnymi polskimi filozofami i wielką światową literaturą (której fragmenty, podczas tych spotkań, odczytywane były przez aktorów). Tym razem, do rozmowy chcemy zaprosić także ekonomistów, liderów biznesu, socjologów, redaktorów i ludzi kultury. Spotkaniom tym spróbujemy nadać formę teatralną — opatrzymy je czytaniem literatury, która będzie pełnić funkcję kontekstu dla wybranych tematów dyskusji.

Spotkanie na styku biznesu i kultury może stworzyć nowe porozumienie, w którym wypracujemy wspólne relacje oparte nie tylko na udziale środków finansowych (choć te są szalenie dzisiaj potrzebne), ale chcemy współdziałać, współtworzyć wydarzenia z biznesem, technologią, cyfryzacją, etc.. W naszym odczuciu, obie te przestrzenie wciąż nie rozumieją się wystarczająco. Nie rozumiemy w pełni wspólnoty naszych celów, nie wierzymy w siłę wynikającą ze wspólnego działania. Egzystencjalna pauza, która nas dotknęła, izolacja, zmusza nas do redefinicji wielu problemów dotyczących świata kultury.

Wszystkie rozmowy prowadzone będą w lubelskich przestrzeniach związanych z przedsiębiorczością. Spotkamy się zarówno w nowoczesnych budynkach lubelskiej „Strefy Ekonomicznej” jak i w odmiennych, industrialnych przestrzeniach. Nagrania tych spotkań dostępne będą w formie on-line, dzięki czemu poszerzymy krąg naszych odbiorców. Zrealizowany w ten sposób audiowizualny materiał, będzie nam służył także po festiwalu — zostanie wykorzystany do celów propedeutycznych.

Chcemy, aby Lublin był dał impuls do poszerzonej dyskusji nad nowymi modelami współpracy tych dwóch sektorów. Wierzymy, że jako miasto ufające kulturze i zarazem dbające o przedsiębiorczość jesteśmy w stanie podjąć się tego wyzwania.

Janusz Opryński i Zespół „Konfrontacji Teatralnych”

Wypowiedzi dla cyklu Forum Konfrontacji Teatralnych

Zapowiedź – Prezydent Miasta Lublina, dr Krzysztof Żuk

Profesor Jerzy Hausner

[Wypowiedź Profesora Jerzego Hausnera dla cyklu Forum Konfrontacji Teatralnych: Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza (kultura a biznes).]

Zapis (transkrypcja) wypowiedzi w formacie PDF do pobrania tutaj: Hausner – Konfrontacje Teatralne 2020

Janusz Palikot

[Wypowiedź Janusza Palikota dla cyklu Forum Konfrontacji Teatralnych: Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza (kultura a biznes).]

Zapis (transkrypcja) wypowiedzi w formacie PDF do pobrania tutaj:
Palikot – Konfrontacje Teatralne 2020

dr hab. Piotr Augustyniak

[Wypowiedź Piotra Augustyniaka dla cyklu Forum Konfrontacji Teatralnych: Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza (kultura a biznes).]

Zapis (transkrypcja) wypowiedzi w formacie PDF do pobrania tutaj: Augustyniak – Konfrontacje Teatralne 2020

Andrzej Klesyk

dr hab. Andrzej Leder