Publikacje

Janusz Palikot
Nic – nic. Ontologia na marginesach Leśmiana

Książka Janusza Palikota jest podróżą przez główne wątki twórczości Bolesława Leśmiana. Autor podjął odważną próbę „przeczytania” na nowo jednego z najważniejszych przedstawicieli dwudziestolecia międzywojennego. Autor tka misterną sieć autorskich zestawień i niebanalnych analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zebrany materiał ikonograficzny, który pozwala autorowi poszerzyć pole analizy poszczególnego motywu. Właśnie dzięki tym zestawieniom publikacja rzuca światło na filozoficzny rodowód myśli wybitnego poety.

Wydawca: Konfrontacje Teatralne - Centrum Kultury w Lublinie
Projekt graficzny i skład: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)

Cezary Wodziński
Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie

Cezary Wodziński rozpoczął swoją przygodę z Lublinem w czasie studiów. Tu – jeszcze jako student – miał swój debiut akademicki. Powrócił do Lublina w ostatnich latach swojego życia, u szczytu akademickiej kariery. Powrócił jako w pełni ukształtowany, dionizyjski filozof TRANSU po to, aby zrobić kolejny w swoim życiu krok poza zamknięty krąg życia akademickiego, które na naszych oczach staje się coraz bardziej skupione na sobie, a tym samym bezproduktywne i – mimo wszechobecnej nadaktywności – martwe. Wodziński nigdy nie porzucił akademii, ale szukał okazji, żeby ją zdradzać. W Lublinie zdradził ją z teatrem i w teatrze. I była to bodaj najbardziej nieprzypadkowa ze wszystkich jego zdrad, bowiem świat teatru nie tylko w czasach greckich, ale i dziś jest świątynią Dionizosa. Zdrada ta zatem była gestem jeszcze pełniejszego oddania się swojemu boskiemu przewodnikowi. (…)

Zawartość prezentowanego przez nas wyboru lubelskich wykładów Wodzińskiego jest odzwierciedleniem archiwaliów, którymi dysponujemy. W jego prywatnym archiwum odnaleźliśmy dzięki uprzejmości żony Cezarego, Justyny Góreckiej, teczkę, w której zebrane są odręcznie spisane notatki do wykładów. To te notatki, odpowiednio zredagowane, publikujemy.
Z przedmowy Piotra Augustyniaka

Wydawca: Konfrontacje Teatralne - Centrum Kultury w Lublinie
Redakcja: Piotr Augustyniak, Piotr Pękala
Produkcja: Barbara Sawicka
Projekt graficzny i skład: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)
Książka powstała z inicjatywy Janusza Opryńskiego.

O instytucji festiwalu
Odzyskiwanie tego, co oczywiste.

Podstawowym założeniem tej książki jest wyrysowanie mapy kontekstów myślenia o festiwalu jako jednej z ważnych współczesnych instytucji sztuki. Znalazły się tutaj m.in. manifesty kuratorskie, scenariusze i listy, teksty programowe, rozmowy z praktykami. Ich autorami są znakomici, wieloletni praktycy i praktyczki, twórcy i twórczynie projektów artystycznych oraz badacze i badaczki przyglądające się mechanizmom produkcji i odbioru sztuki. Proponowane przez nich spojrzenia nie tylko każą ponownie zastanowić się nad tymi mechanizmami festiwalowymi, które wydawałyby się oczywiste, ale również pozwalają zadać pytanie, w jaki sposób odzyskać festiwal jako obszar działań krytycznych; jak go, jak powiedziałby McKenzie Wark, zhakować, by stworzyć przestrzeń na nowe rozwiązania — przede wszystkim na te, które są dzisiaj niemożliwe do pomyślenia.

wydawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; Konfrontacje Teatralne – Centrum Kultury w Lublinie
redakcja: Marta Keil
projekt graficzny: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)

Książkę w cenie 30 zł można nabyć bezpośrednio w kasie Centrum Kultury w Lublinie.
Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem kasy (cena książki wraz z kosztami przesyłki – 45 zł).
Zainteresowanych tą formą sprzedaży prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zamówienia na adres e-mail: kasa@ck.lublin.pl.

Formularz dostępny na stronie:
http://ck.lublin.pl/2018/05/odzyskiwanie-tego-oczywiste-o-instytucji-festiwalu/

Fiodor M. Dostojewski
Bracia Karamazow

Nowy przekład powieści Fiodora Dostojewskiego „Bracia Karamazow” jest rozszerzeniem tłumaczenia przygotowanego przez Cezarego Wodzińskiego, na potrzeby wystawienia scenicznego adaptacji powieści w Teatrze Provisorium (koprodukcja Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwa Edukacji Kulturalnej) w roku 2011. Do wydania dołączona jest także płyta DVD zawierająca rejestrację spektaklu Teatru Provisorium

Książkę w cenie 59 zł można nabyć bezpośrednio w kasie Centrum Kultury w Lublinie.
Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem kasy (cena książki wraz z kosztami przesyłki – 74 zł).
Zainteresowanych tą formą sprzedaży prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zamówienia na adres e-mail: kasa@ck.lublin.pl.

Formularz dostępny jest na stronie: http://ck.lublin.pl/2018/04/bracia-karamazow-nowe-tlumaczenie-prof-cezarego-wodzinskiego/

Dragan Klaić
Gra w nowych dekoracjach

We wstępie do publikacji autor pisze: „Ta książka nie mówi o przetrwaniu teatru w dobie kryzysu – chociaż jego widmo kładzie się tu posępnym cieniem – tylko o samym pojęciu teatru publicznego, niekomercyjnego a więc subsydiowanego; o jego swoistych zaletach, wartościach i pożytkach. Będę przekonywał, że w sytuacji rosnącej konkurencji ze strony teatru komercyjnego i dochodowego przemysłu kulturalnego, teatr publiczny musi wzmocnić te swoje specyficzne cechy, które dają mu prawo do utrzymania ze środków publicznych. Dlaczego? Dlatego, że jego krytyczna postawa może ożywiać społeczeństwo obywatelskie i kształtować rozmaite wspólnoty interesów. Każda niekomercyjna instytucja sceniczna musi zaznaczać swój wyjątkowy charakter, nadawać swojej twórczości i działalności jak najwyrazistszy, a zarazem ambitny i konfrontacyjny charakter, żeby dać przyciągniętej przezeń publiczności szerokie możliwości edukacji, refleksji i doświadczeń społecznych. Standaryzacja programu, repertuaru i produktu, a także naśladowanie teatru komercyjnego i jego form działania pozbawia teatr publiczny swoistości i w ostatecznym rozrachunku odbiera mu prawo do utrzymania z finansów publicznych.”

wydawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; Konfrontacje Teatralne/Centrum Kultury w Lublinie,
rok wydania: 2014

PDF do pobrania: pod linkiem ->
http://www.250teatr.pl/assets/media/Zewnetrzne/DraganKlaic_All.pdf

Bojana Kunst
Artysta w pracy

Być może nadchodzą czasy, gdy najbardziej radykalna polityzacja sztuki będzie polegać na oderwaniu jej od jakiejkolwiek ekonomicznej wartości, aby odsłonić nowe afektywne i estetyczne artykulacje wspólnoty. Choć sztuka zajmuje się problemami społecznymi, wciąż jest to pseudoaktywność, ponieważ żyjemy w czasach głębokiej niemożności ustanawiania i tworzenia rzeczywistości pozwalającej na artykulację ludzkich wspólnot. Są to też czasy zaniku tego, co publiczne. Jeśli więc naprawdę chcemy rozmawiać o sztuce politycznej, musimy przedyskutować jej relacje z tym, co wspólne.
Bojana Kunst

Bojana Kunst jest filozofką, dramaturżką i teoretyczką performansu. Od 2012 jest wykładowczynią Instytutu Teatrologii Stosowanej w Giessen, gdzie kieruje programem międzynarodowych studiów magisterskich Choreografia i Performans. Opublikowała kilka książek, wśród nich: "Impossible Body" (1999), 'Dangerous Connections: Body, Philosophy and Relation to the Artificial" (2004), "Performance and Labour, Performance Research 18.1" (wspólnie z Gabriele Klein) oraz "Artysta w pracy" (książkę w 2012 roku wydano po słoweńsku, a w 2015 roku – po angielsku).

wydawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; Konfrontacje Teatralne/Centrum Kultury w Lublinie,