Festival Campus podczas Konfrontacji 2016 to kilkudniowe spotkanie studentów polskich teatrologii, które staje się
przestrzenią wymiany myśli i doświadczeń, dyskusji na temat obejrzanych spektakli, indywidualnych spotkań z artystami oraz debat. Seminaria prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetów w Krakowie, Poznaniu oraz Akademii Teatralnej w Warszawie dotyczyć będą zarówno tematyki tej edycji festiwalu, jak i jej szerokiego kontekstu. Dodatkowo uczestnicy Campusu wezmą udział w spotkaniach z artystami goszczącymi na festiwalu.
Podczas czwartej edycji projektu weźmie udział 30 osób, m.in. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz z krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia poprowadzą m.in. prof. Ewa Guderian- Czaplińska (UAM), dr Tomasz Kowalski (UAM), dr Monika Kwaśniewska (UJ) oraz Zofia Smolarska (AT).

Kuratorką projektu jest Marta Keil.