Festiwal Konfrontacje Teatralne jest uznawany za jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w regionie i jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce wschodniej. Kluczową ideą podejścia do obecnych edycji jest odrodzenie „starego ducha” dla nowego festiwalu, z naciskiem położonym na wielkie dzieła literatury i wybitne kreacje aktorskie. Jednocześnie podtrzymujemy kierunki podjęte w ubiegłych latach, prezentując bardziej performatywną formułę, młodych twórców i niezależne produkcje teatralne. 

Wydarzenie o tak bogatej historii z jednej strony promuje najwybitniejszych polskich twórców, pozostając w łączności z tradycją polskiego teatru, z drugiej zaś nie boi się mierzenia się z najważniejszymi tematami współczesności, tworząc unikatową przestrzeń dialogu kulturowego i społecznego. Festiwal od momentu swojego powstania jest ważnym czynnikiem wywoływania zmiany kulturowej w mieście.

Program główny uzupełniają liczne imprezy towarzyszące z różnych dziedzin sztuk takie jak spotkania z twórcami, pokazy kinowe i koncerty. Festiwal stworzy szansę lubelskiej publiczności na spotkanie z najwybitniejszymi międzynarodowymi i polskimi twórcami teatralnymi.

Konfrontacje to także całoroczna laboratoryjna praca – spotkania, projekcje filmowe i koncerty.