Festiwal Konfrontacje Teatralne jest uznawany za jedno z najważniejszych wydarzeń teatralnych w regionie i jednym z największych wydarzeń tego typu w Polsce wschodniej. Kluczową ideą podejścia do obecnych edycji było odrodzenie „starego ducha” dla nowego festiwalu, z naciskiem położonym na wielkie dzieła literatury i wybitne kreacje aktorskie. Jednocześnie podtrzymujemy kierunki podjęte w ubiegłych latach, prezentując bardziej performatywną formułę, młodych twórców i niezależne produkcje teatralne. 

Program główny uzupełniają liczne imprezy towarzyszące z różnych dziedzin sztuk takie jak spotkania z twórcami, pokazy kinowe i koncerty. Festiwal stworzy szansę lubelskiej publiczności na spotkanie z najwybitniejszymi międzynarodowymi i polskimi twórcami teatralnymi.