Kontakt z mediami
Małgorzata Drozd-Domaciuk
E.: malgorzata.drozd@gmail.com
T.: +48 (81) 466 61 11