Pisarze nie są prorokami, ale czasami widzą trochę więcej i jaśniej. „Jak zmieniła się Europa w ostatnim dziesięcioleciu. Czy możliwe jest przedstawienie tych lat i przemian jakie się wówczas dokona3y za pomocą teatralnych środków? Zmiany te dotyczą nie tylko przemian politycznych, ale także dróg myślenia i świadomości, międzynarodowej komunikacji i codziennego życia Europejczyków. Najbardziej interesujące są przemiany zachodzące w Europie Wschodniej. Ta mozaika różnych narodowości, wielu kultur i języków – to już nie tylko kwadrat G8 na europejskiej mapie.” – pisze Roberto Canzini Czy możliwe jest dziś wskrzeszenie Mitteleuropy? – zastanawiali się twórcy Europy zjednoczonej przez kulturę. Temat ten podejmuje poprzez teatralną mozaikę mikrodramatów spektakl Tadeusza Bradeckiego, jest to wielogłos kilku języków i kultur związanych z pojęciem Mitteleuropy wyrosłej jeszcze z tradycji imperium Habsburgów.