W miejską przestrzeń spróbują wpisać swoje prace studenci Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS – uczestnicy Młodego Forum Sztuki. Młode Forum Sztuki działa od października 1996 roku z inicjatywy Anny Nawrot i Jana Gryki, kierujących Galerią Białą. Forum wyzwoliło w uczestnikach imponującą kreacyjność. Zaprezentowali kilkanaście interesujących wystaw i pokazów. Podczas festiwalu „Konfrontacje Teatralne” staną przed nowymi wyzwaniami. Swoje obiekty zaprezentują w ciągach komunikacyjnych między salami teatralnymi. Spróbują odkryć nowe znaczenia przestrzeni miejskiej i wejść w niejednoznaczną korespondencję z wydarzeniami teatralnymi.