Teatr Tień założony został w roku 1991 przez Mayę Krasnopolską i Ilya Epelbauma jako jeden z pierwszych teatrów prywatnych w Rosji. Swą nazwę zawdzięcza charakterowi swego pierwszego spektaklu, była to swoista kombinacja nowoczesnego teatru cieni i żywego planu aktorskiego z bezpośrednim zaangażowaniem widowni w akcję dramatyczną. Wybór formy dramatycznej stał się podstawą artystycznego programu i nie była to awangarda w tradycyjnym rozumieniu, raczej nowe spojrzenie na tradycyjny
gatunek i klasyczna sztukę. Niektóre ze spektakli były skrzyżowaniem dramatu, form muzycznych, teatru lalkowego i sztuk wizualnych. Obecnie Teatr Tień ma za sobą dziesięć zupełnie różnych spektakli reżyserowanych jednak przez tych samych twórców – Mayę Krasnopolską i Ilyę Epelbauma – od spektakli dla dzieci po elitarne spektakle baletowe, od happeningów po klasyczną pudełkową realizację rodem ze Stanisławskiego. Teatr uznawany jest za jedną z czołowych grup rosyjskiego teatru, otrzymał najbardziej prestiżową rosyjska nagrodę na szóstym Festiwalu „Złota Maska”, prezentował swe spektakle na 50 festiwalach na całym świecie. Podczas spektaklu „Metomorfoza” malarz przygotowuje wariacje obrazów na ekranie używając różnych niezwykłych technik. Jego malowaniu towarzyszy muzyka: dźwięki rodzące się fantastycznie, będące humorystycznym komentarzem, grą… Wszystko rodzi siê na niewielkim kawałku szkła, szkice są przenoszone na ekran, zmieniają się wraz z muzyką, przechodzą z jednego w drugi. Improwizacja malarza pojawia się tylko na chwile, by za moment zniknąć, przeistoczyć się, minąć…