Teatr Scena 6 powstał w 1976 roku. Jego kierownikiem i założycielem jest Henryk Kowalczyk. Twórcy teatru od początku pragnęli, aby w ich przedstawieniach doszło do symbiozy różnych form artystycznych: literatury, plastyki, muzyki.
– Przedstawienie „Partytura prowincjonalna” ma charakter współczesnego misterium. Jest opowieścią o przełamywaniu kryzysu duchowego, przeżywanego w epoce całkowitego rozchwiania norm etycznych i estetycznych. Jedynym ratunkiem są wartości najprostsze, które mogą dać punkt oparcia, stwarzając szansę ocalenia jednostkowej tożsamości i odrębności, umożliwiają obronę indywidualnego poglądu na świat. Stąd w przedstawieniu poprzez postać bohatera przywołane są stare pojęcia, takie jak miłość, zdrada, Bóg, grzech, nienawiść, śmierć… Postawa bohatera, która w oczach świata może uchodzić za szaleństwo, okazuje się być reakcją na szaleństwo otaczającego świata. Sztuka staje się dla niego drugą naturą i terenem, na którym stłumiona osobowość może się odrodzić. Jego życie skazane na unicestwienie może stać się na nowo ważne.
W przedstawieniu rysuje się także następujący problem: czy sztuka i życie powinny być konkurencyjnie rozdzielone, czy może nastąpić zbawienne ich połączenie.
„Partytura prowincjonalna” jest dla Sceny 6 refleksją zrodzoną dziś wobec historii Teatru, poprzednich przedstawień, doświadczeń z nim związanych – z wypowiedzi twórców teatrów.