Teatr Tanto założyli w 1989 roku Susanna Tabaka-Phillhofer i Jan Tabaka. Jest to teatr muzyki i ruchu, który swoimi korzeniami sięga metody gry charakterystycznej dla polskiego teatru eksperymentalnego. Teatr Tanto przygotował dotychczas cztery przedstawienia: „Pasa el Aqua – ze świata Don Kichota” według Cervantesa, „Dickicht” („Gęstwina”) według Akutagawa, „Carmen Ost” („Carmen ze Wschodu” lub „Cygańska Carmen”) według Merimee oraz – najnowsze – „Prezydent i ja” według opowiadania Sławomira Mrożka.
Śpiew, obok stale powiązanego z rytmem i muzyką języka ciała i ruchu, jest podstawowym środkiem wyrazu teatru. Jego twórcy bardzo oszczędnie wykorzystuję też słowo, które oprawione w plastyczno-muzyczny teatr ciała, staje się jednym z elementów przedstawienia. Aktorzy grają na żywo na instrumentach muzycznych.
Praca teatru bazuje na konfrontacji z możliwościami i ograniczeniami oraz poszukiwaniu ukrytych bogactw, pozwalających pozwalających odnaleźć indywidualność aktora.
O przedstawieniu „Prezydent i ja” twórcy Teatru Tanto piszą: „…absurdalny duet na dwa głosy, ciało i pieśń, którego zawartość wizualna, komiczna i muzyczna będzie słyszalna i namacalna. Surowa konstrukcja i budowa tekstu wymaga w swoim przełożeniu równie surowej kompozycji teatralnej. Stare angielskie madrygały i kanony funkcjonują tutaj nie tylko jako elementy niosące, towarzyszące i kontrastujące, lecz także wywołujące napięcie. Sposób, w jaki Mrożek ukazuje bezsilność i obłęd totalnie zarządzanego świata, krytykuje ustrój społeczny, dają grunt do teatralnej dysputy. Dla widza: – rozkosz nieograniczona, – śmiech nie jest zabroniony”.