Film jest podróżą, zarówno w znaczeniu dosłownym jak i metaforycznym, poprzez stworzone przez Zygmunta Baumana pojęcie płynnej nowoczesności. Twórcy przez sześć miesięcy towarzyszyli Profesorowi w jego akademickich podróżach na Litwę, do Hiszpanii, Austrii, Słowacji, Niemiec i Polski. W rezultacie udało im się zgromadzić unikalny materiał z wykładów Baumana, paneli dyskusyjnych, ceremonii rozdania nagród, ale także nieformalnych wywiadów i osobistych refleksji sfilmowanych podczas spacerów w malowniczych europejskich plenerach. Zarejestrowano także trzygodzinną rozmowę pomiędzy bliskimi przyjaciółmi: Zygmuntem Baumanem a Markiem Davisem – dyskusja w całości skupiła się na niepewności, która stał się tematem przewodnim projektu.