Van Dijck, Turbiasz & Dehollander określają spektakl „We save no lives” jako kolejne dzieło, w którym starają się dotknąć tajemnicy istnienia świata. Po ich adaptacji „Kosmosu” Gombrowicza artyści powracają do twórczości polskiego autora, tym razem adaptując Pamiętniki Stefana Czarneckiego. Literatura jest w spektaklu podstawą do rozważań nad takimi problemami jak: cierpienie, sens życia i śmierci, młodości i starości, zdrowia i choroby. Jak do takich ponadczasowych problemów ma ustosunkować się artysta? Czy może znaleźć inne odpowiedzi niż te udzielane przez naukę?