W trakcie Wielkiej Gali odbędzie się wręczenie Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy, która uhonoruje najwybitniejsze osoby zaangażowane w ochronę praw człowieka, działania na rzecz wykluczonych oraz działalność na rzecz interesu publicznego. Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie im. prof Zbigniewa Hołdy z siedzibą w Warszawie; www.stowarzyszenieholda.pl ); w 2012 roku jej wręczenie odbędzie się po raz pierwszy. Do Kapituły zostali zaproszeni przyjaciele i współpracownicy profesora m.in.: prof. Andrzej Rzepliński, przewodniczący Kapituły, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Małgorzata Bielecka-Hołda, o. Tomasz Dostatni – dominikanin, generał Paweł Nasiłowski – Służba Więzienna, Danuta Przywara – Prezes Fundacji Helsińskiej, prof. Andrzej Zoll – UJ.

Nagroda przyznawana jest osobie, która wyróżnia się działalnością na rzecz poszanowania zasady praworządności oraz ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw osadzonych oraz innych osób pozbawionych wolności, prawa do sądu oraz gwarancji procesowych osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych, prawa do obrony w procesie karnym oraz w postępowaniach dyscyplinarnych, wolności słowa i wolności twórczości artystycznej, zasady równości wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji, działaniu na rzecz promocji racjonalnej polityki penitencjarnej i karnej, w tym działań resocjalizacyjnych.
Ukoronowaniem Gali będzie premiera spektaklu „Sen nocy letniej” grupy Zapaleni.org w reż. Joanny Lewickiej i w wykonaniu osadzonych; adaptacja tekstu: Joanna Lewicka i osadzeni.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Jacek Włodarski.