Być może nadchodzą czasy, gdy najbardziej radykalna polityzacja sztuki będzie polegać na oderwaniu jej od jakiejkolwiek ekonomicznej wartości, aby odsłonić nowe afektywne i estetyczne artykulacje wspólnoty. Choć sztuka zajmuje się problemami społecznymi, wciąż jest to pseudoaktywność, ponieważ żyjemy w czasach głębokiej niemożności ustanawiania i tworzenia rzeczywistości pozwalającej na artykulację ludzkich wspólnot. Są to też czasy zaniku tego, co publiczne. Jeśli więc naprawdę chcemy rozmawiać o sztuce politycznej, musimy przedyskutować jej relacje z tym, co wspólne.”

Bojana Kunst

Bojana Kunst jest filozofką, dramaturżką i teoretyczką performansu. Po studiach doktoranckich i postdoktoranckich na Uniwersytecie w Lublanie oraz wieloletniej pracy przy własnych niezależnych projektach kulturalnych, w latach 2009–2012 wykładała gościnnie na wydziale Performance Studies Uniwersytetu w Hamburgu. Od 2012 jest wykładowczynią Instytutu Teatrologii Stosowanej w Giessen, gdzie kieruje programem międzynarodowych studiów magisterskich Choreografia i Performans. Jest członkinią redakcji pism „Maska”, „Amfiteater” i „Performance Research”. Jej eseje ukazały się w wielu pismach i tomach zbiorowych. Prowadziła wykłady gościnne i przebywała na rezydencji na kilku europejskich uniwersytetach. Ponadto opublikowała kilka książek, wśród nich: Impossible Body (1999), Dangerous Connections: Body, Philosophy and Relation to the Artificial (2004), Performance and Labour, Performance Research 18.1 (wspólnie z Gabriele Klein) oraz Artysta w pracy (książkę w 2012 roku wydano po słoweńsku, a w 2015 roku – po angielsku). Polska wersja książki Artysta w pracy została przygotowana wspólnie przez Konfrontacje Teatralne oraz Instytut im. Zbigniewa Raszewskiego i jest pierwszą publikacją Bojany Kunst po polsku.