Podczas tegorocznej edycji Konfrontacji Teatralnych powróci po długiej przerwie, w nowej, cyfrowej formie i pod nową nazwą biutelyn 5. Ściana – tym razem jako Chatka w Centrum. Oryginalna 5.Ściana była teatralną gazetką festiwalową, wydawaną przez lata przy okazji różnorodnych imprez teatralnych organizowanych w Lublinie przez Zakład Teatrologii UMCS.

5.Ścianę mogą kojarzyć stali, wieloletni uczestnicy naszego Festiwalu. Biuletyny z krótkimi recenzjami, pisanymi w gorączce festiwalowych dni, były stałym elementem na korytarzach Centrum Kultury przed remontem w czasie Festiwalu. Widzowie mogli sięgać po teksty młodych redaktorów w oczekiwaniu na spektakle, a czarno-białe wydruki był w pośpiechu drukowane, składane i dostarczane do miejsc naszych wydarzeń.

W tym roku gazetka powróci dzięki współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, nawiązanej z inicjatywy wieloletniej wolontariuszki Festiwalu, jako inicjatywa Chatka w Centrum. ACKiM UMCS Chatka Żaka stale prowadzi działania mające na celu zapewnienie studentom przestrzeni do działania w dziedzinie słowa i praktyk teatralnych. W ramach linii programowej Słowo działa koło recenzentów-pisarzy. Są to młodzi piszący studenci i absolwenci różnych uczelni w Lublinie.

Redaktorzy Chatki w Centrum będą obecni na wszystkich wydarzeniach 27. Konfrontacji Teatralnych. Przygotowane przez nich recenzje oraz dyskusje na temat obejrzanych spektakli będą publikowane na Blogu Konfrontacji Teatralnych – sekcji naszej strony internetowej, a takżę na stronie Chatki Żaka, oraz pojawiać się w naszych mediach społecznościowych.

Grupę prowadzi Ekaterina Sharapova – filolog, doktor nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS. Przez wiele lat współpracowała z Festiwalem Konfrontacje Teatralne jako wolontariuszka i opiekunka grup zagranicznych. Obecnie pełni funkcję kuratorki linii programowej „Słowo” w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Jako organizatorom, chcemy wspierać inicjatywy związane z krytyką oraz dziennikarstwem związanym z kulturą. W ostatnich latach zauważamy zmiany modelu pisania o kulturze. Z uwagą śledzimy przetaczającą się w mediach ostatnimi czasy dyskusję na temat krytyki teatralnej w formie tradycyjnej i „nowoczesnej”. Dlatego z radością powitaliśmy pomysł wznowienia gazetki festiwalowej w nowej formule.

Projekt realizowany w ramach współpracy pomiędzy Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka i Centrum Kultury w Lublinie.