W Kasie CK dostępny jest katalog 23. Konfrontacji Teatralnych. Nieco cieńsza niż w poprzednich latach, ładnie zszywana broszura w charakterystycznym formacie zbiera informacje o wszystkich wydarzeniach z głównego programu i wydarzeń towarzyszących. Znajdziemy tam dodatkowo tekst kuratorski oraz obszerny tekst o Janie  Mikulášku, którego sylwetkę przybliża kurator Festiwalu, Łukasz Drewniak.

Katalog w cenie 5 pln będzie można nabyć także podczas wydarzeń festiwalowych odbywających się w innych lokalizacjach.

Zachęcamy nie tylko wielbicieli czytania w formatach nie-cyfrowych.