Lublin, 14 października 2016

Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Pan Profesor Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowna Pani Prezydent,

Szanowny Panie Ministrze,

Teatr Żydowski im. Ester Rachel i Idy Kamińskich stracił swoją siedzibę. W ciągu najbliższych dwóch tygodni musi opuścić budynek przy placu Grzybowskim. Sytuacja Teatru jest dramatyczna. Nikt nie wskazał, dokąd ma się przenieść, gdzie można bezpiecznie umieścić archiwum, magazyn kostiumów i scenografii, dokąd zabrać wyposażenie sceny, gdzie pracować będzie administracja teatru, a przede wszystkim, gdzie ustawić krzesła dla nas – dla widzów Teatru Żydowskiego.

Zespół od czerwca tego roku walczy o istnienie i nieprzerwane działanie Teatru Żydowskiego, jedynego takiego w Polsce i jednego z dwóch w Europie. Jego tradycja, historia i kapitał symboliczny nie mogą zostać zaprzepaszczone.

Dlatego zwracamy się z apelem o podjęcie natychmiastowych kroków zapewniających Teatrowi Żydowskiemu ciągłość pracy, stabilność i bezpieczeństwo działań artystycznych. Apelujemy do Pani Prezydent Warszawy i do Ministra Kultury o współdziałanie celem pilnego rozwiązania problemu nowej siedziby Teatru Żydowskiego, którego istnienie jest sprawą honorową dla kultury polskiej. Wierzymy, że ani Pani Prezydent, ani Pan Minister nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności za pogrzebanie dziedzictwa teatru żydowskiego, a zarazem polskiego teatru publicznego.

Publiczność, Uczestnicy, Dyrektor i Kuratorzy

Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie