East European Performing Arts Platform / EEPAP w 2017 roku kontynuuje współpracę z International Network for Contemporary Performing Arts / IETM.

Od 2016 roku już sześcioro artystów, animatorów i teoretyków teatralnych z krajów Partnerstwa Wschodniego otrzymało długoterminowe wsparcie mające na celu uczestnictwo w zjazdach plenarnych sieci IETM. Grupa ta będzie rozszerzana w roku 2017. Dodatkowo, w wiosennym naborze 2017, EEPAP przewidział przyznanie jednego miejsca w grupie dla artysty/animatora/teoretyka związanego z lubelską organizacją lub instytucją kultury.

Aplikującą/ym może być tylko osoba indywidualna, związana z organizacją/instytucją działającą w Lublinie, w obszarze sztuk performatywnych, nie będącą w chwili aplikowania członkiem IETM.

Aplikująca/y musi wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego, oraz wyrazić gotowość do uczestnictwa w trzech z czterech następujących kolejno po sobie zjazdach plenarnych sieci IETM (zazwyczaj organizowane są one w kwietniu i listopadzie).

EEPAP pokrywa koszty podróży międzynarodowej do miejsca spotkania, zakwaterowanie na czas spotkania (3-4 noce), oraz niewielkie honorarium.

EEPAP i IETM zapewniają indywidualną opiekę nad uczestnikami w zakresie pomocy w nawiązaniu kontaktów w trakcie Zjazdu.

Umowa z uczestnikiem podpisywana jest na okres 2 lat (okres czterech spotkań IETM)

EEPAP i IETM zastrzegają sobie prawo do zaangażowania uczestnika w formalne działania w ramach Zjazdu (udział w panelach, prowadzenie warsztatu, sesji informacyjnej)

EEPAP i IETM zastrzegają sobie prawo zerwania umowy po pierwszym Zjeździe, w przypadku stwierdzenia niewystarczającego zaangażowania uczestnika, w działania w ramach Zjazdu.

Po każdym Zjeździe, uczestnik zobowiązany jest, w terminie 4 tygodni, do przedstawienia EEPAP i IETM raportu ze swoich działań w trakcie Spotkania, jak też działań mających na celu komunikację wiedzy zdobytej w ramach Spotkania w otoczeniu profesjonalnym właściwym dla miejsca pracy uczestnika.

Jak aplikować:

W celu zgłoszenia się do programu należy wypełnić formularz (w załączniku) w języku angielskim i przesłać do 28 lutego 2017 na adres: molik.ewa@gmail.com

Wybrana osoba zostanie powiadomiona przez biuro EEPAP w terminie do 10 marca.

Pierwsze spotkanie objęte niniejszym ogłoszeniem odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia w Bukareszcie.

Kurator programu: Grzegorz Reske

Osoba do kontaktu: Ewa Molik molik.ewa@gmail.com

East European Performing Arts Platform (EEPAP) jest inicjatywą fundowaną przez Instytut Adama Mickiewicza i Miasto Lublin, której celem jest wsparcie dla rozwoju sztuk performatywnych (teatru i tańca) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Projekt skierowany jest do twórców, kuratorów, managerów i teoretyków sztuk performatywnych z 18 krajów regionu (włączając Bałkany i kraje Partnerstwa Wschodniego). Głównym celem projektu jest wsparcie międzynarodowego obiegu twórców i praktyków z regionu, oraz wzmocnienie programów edukacyjnych w zakresie sztuk performatywnych.

Główne działania skupiają się na:
– strona www.eepap.culture.pl – narzędzie do wymiany wiedzy, informacji, nawiązywania kontaktów
– laboratoria, warsztaty, konferencje
-programy rezydencyjne
– programy badawcze i publikacje

www.eepap.culture.pl

International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) jest siecią ponad 500 instytucji i organizacji z całego świata działających w obszarze sztuk performatywnych: teatr, taniec, cyrk, tba, nowe media. Wśród członków sieci znajdują się festiwale, zespoły, domy produkcyjne, teatry, ośrodki badawcze, szkoły wyższe i instytucje administracji państwowej.

GŁównym zadaniem IETM jest stymulowanie rozwoju, jakości i relacji współczesnych sztuk performatywnych w kontekście globalnym, poprzez:

– profesjonalne sieciowanie

– dynamiczną wymianę informacji

– transfer wiedzy i promocję dobrych praktyk

www.ietm.org