Przy okazji promocji książki Jacka Brzezińskiego „Teatr Provisorium. Historia subiektywna (1971-2021)”, wydarzenia, które odbyło się w czasie Festiwalu, pracownikom Centrum Kultury zostały wręczone Medale Zasłużonych dla Miasta Lublin.

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymał m. in. Teatr Provisorium z okazji Jubileuszu 50-lecia powstania.
Medal w imieniu zespołu teatru odebrał jego Kierownik – Janusz Opryński w uznaniu za wieloletnią działalność w obszarze sztuki, znaczący wkład w rozwój polskiej sceny teatralnej oraz z podziękowaniem za nieocenione zasługi na rzecz lubelskiej kultury, a także promocję naszego miasta w kraju i za granicą.

Medale Zasłużonych dla Miasta Lublin otrzymali także aktor Teatru Provisorium – Jacek Brzeziński, oraz wieloletni członkowie Teatru – Jan Piotr Szamryk oraz Andrzej Mathiasz. Wyróżnienie przypadło im w uznaniu za znaczące osiągnięcia w pracy artystycznej oraz nieoceniony wkład w rozwój polskiej sceny teatralnej z podziękowaniem za cenny wkład w życie kulturalne Lublina a także działalność służącą promocji miasta.

Serdecznie gratulujemy!