Podstawowym założeniem tej książki jest wyrysowanie mapy kontekstów myślenia o festiwalu jako jednej z ważnych współczesnych instytucji sztuki. Znalazły się tutaj m.in. manifesty kuratorskie, scenariusze i listy, teksty programowe, rozmowy z praktykami. Ich autorami są znakomici, wieloletni praktycy i praktyczki, twórcy i twórczynie projektów artystycznych oraz badacze i badaczki przyglądające się mechanizmom produkcji i odbioru sztuki.

Proponowane przez nich spojrzenia nie tylko każą ponownie zastanowić się nad tymi mechanizmami festiwalowymi, które wydawałyby się oczywiste, ale również pozwalają zadać pytanie, w jaki sposób odzyskać festiwal jako obszar działań krytycznych; jak go, jak powiedziałby McKenzie Wark, zhakować, by stworzyć przestrzeń na nowe rozwiązania — przede wszystkim na te, które są dzisiaj niemożliwe do pomyślenia.

Wydawcą książki są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne/Centrum Kultury w Lublinie. Za redakcję odpowiadała Marta Keil, a projekt graficzny nagradzany i współpracujący z nami od lat kolektyw kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)

Książka w cenie 30 zł dostępna jest w kasie Centrum Kultury w Lublinie.

Istnieje możliwość zakupu wersji elektronicznej (EPUB/mobi) w cenie 20 zł.
Zainteresowanych tą formą sprzedaży prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kasa@ck.lublin.ple

Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową:

  • cena książki wraz kosztami przesyłki – 45 zł
  • zainteresowanych tą formą sprzedaży prosimy o przesłanie wypełnionego formularza sprzedaży na adres e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Regulamin sprzedaży i formularz odstąpienia od umowy można znaleźć na stronach Centrum Kultury w Lublinie, pod tym linkiem.