Dzisiaj ogłosiliśmy pełen program tegorocznej edycji Festiwalu, która odbędzie się w dniach 9-30 października 2023. Wszystkie prezentacje będą miały miejsce w Centrum Kultury w Lublinie.
Szczegółowy opis wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronie głównej oraz w zakładce Wydarzenia
Pełny harmonogram znajdziecie w zakładce Program, skąd można także pobrać ulotkę w formie PDF.
Jednocześnie ruszyła sprzedaż biletów – dostępne w Kasie Centrum Kultury w Lublinie oraz online na cklublin.bilety24.pl

28. edycja Festiwalu Konfrontacje Teatralne odbędzie się pod hasłem „Wnętrze opowieści”. W tym roku ponownie sięgamy po hasło kojarzone z przestrzenią literatury, ponieważ chcemy, aby nasz festiwal rokrocznie wykazywał silne związki z tą dziedziną sztuki. Idąc o krok dalej, planujemy na nowo przemyśleć rolę opowieści, jaką przyszło jej pełnić w obliczu zmieniającego się świata.

Oczywiście dobrze wiemy, że współczesna opowieść to nie tylko książka. Żyjemy wśród rozmaitych narracji – film, telewizja, gry, radio wraz z mocno rozwijającą się kulturą podcastu – to tylko niektóre z silnie oddziałujących na nas mediów. Tytułową opowieść rozumiemy zatem jako coś, co sztuka teatru może dzielić z innymi tekstami kultury, wspólnie generując pożądaną przez nas nadwyżkę (estetyczną, duchową, ideową, poznawczą), którą w tym roku symbolicznie przypisaliśmy roli opowieści.

Słowo „opowieść”, w odróżnieniu od słowa „tekst” czy „narracja”, zawiera w sobie „coś więcej”. Jak wiemy, w świecie sztuki język nie jest tylko narzędziem komunikacji. Często stanowi zaledwie pierwszą warstwę skrywającego wewnątrz tajemniczą głębię znaczeń dzieła. Tytułowe wnętrze opowieści byłoby zatem synonimem znaczeniowej „głębi”, na którą chcieliśmy skierować uwagę naszej publiczności.

Decydując się na opowieść, postawiliśmy przede wszystkim na historie prywatne. W czasie globalnego napięcia, gdy dzieje ludzkości właśnie wypełniają jedną ze swoich czarnych kart obrazami przekraczającymi możliwość artystycznego opisu, uznaliśmy, że właściwym będzie spojrzenie raczej na pojedynczego człowieka i jego osobiste doświadczenia. A w tej prywatnej przestrzeni, wewnątrz indywidualnego podmiotu, polski teatr czuje się naprawdę dobrze. Większość zaprezentowanych przez nas tytułów to spektakle skupione wokół jednej postaci. Mimo kameralnego charakteru tych widowisk, na festiwalu pojawi się wiele znakomitych nazwisk, wśród których szczególne miejsce zajmują aktorzy z niełatwą sztuką jednoosobowych, scenicznych wystąpień. Zobaczymy zatem rezultat zespołowej współpracy, ze szczególnie zaakcentowaną obecnością aktorskiego indywiduum, którego wnętrze często wręcz organicznie splata się z tytułowym wnętrzem odgrywanej na scenie opowieści. W ten sposób, czyli niejako „od wewnątrz”, chcemy „opowiedzieć” o kondycji duchowej naszego społeczeństwa.

W tym kontekście znaczenie tytułu 28. edycji spełnia się zatem w spojrzeniu w głąb ludzkich przeżyć.