Festiwal Konfrontacje Teatralne i East European Performing Arts Platformwe współpracy z IETM (Międzynarodową Siecią Współczesnych Sztuk Performatywnych) ogłasza otwarty nabór na Kampus IETM, który odbywać się będzie w dn. 3-9 lipca 2016 w Lublinie.

Kampus IETM to coroczna szkoła letnia skierowana do młodych animatorów kultury działających w instytucjach i organizacjach związanych z teatrem i tańcem. Podczas intensywnego tygodniowego kursu, realizowanego w formacie spotkania z mentorami, uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dotyczących m.in. komunikacji międzykulturowej, etyki współpracy, pozyskiwania środków i wspólnego zarządzanie projektem, zarządzania zespołem, współpracy z publicznością, charakterystyki form cenzury. Kampus, dzięki profilowanemu doborowi mentorów-wykładowców, pozwala również na nawiązanie nowych kontaktów.

W ramach współpracy z Konfrontacjami Teatralnymi i EEPAP, IETM oferuje 2 bezpłatne miejsca dla młodych praktyków związanych z lubelskimi organizacjami/instytucjami kultury.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest deklaracja chęci udziału w całym programie (3-9 lipca), wykazanie rzeczywistych relacji z lubelskimi organizacjami/instytucjami (nie jest wymagane formalne zatrudnienie), co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe, znajomość angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie.

Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, mail i telefon kontaktowy, nazwę instytucji/organizacji z Lublina, z którą współpracuje aplikujący, krótkie uzasadnienie chęci uczestnictwa w Kampusie (maksymalnie 1 strona A4) na adres: eepap@iam.pl z dopiskiem „Zgłoszenie na IETM Campus Lublin”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 maja 2016 roku.