W dniu 10 listopada 2022 pracownicy Centrum Kultury w Lublinie, w tym osoby związane z Festiwalem Konfrontacje Teatralne, odebrali medale przyznane przez władze państwowe za długoletnią pracę w środowisku kulturalnym. Wyróżnienia zostały nadane jeszcze w nawiązaniu do 30 lecia działania Centrum Kultury, ale ze względu na wydarzenia pandemii i wojny, ceremonia odbyła się dopiero teraz.

Wyróżnienia przyznane decyzjami Prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej stanowią symboliczne podziękowanie za aktywność na rzecz działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej i za wyjątkowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych. Wyróżnienia przyznano mi.in za: zasługi w działalności społecznej, charytatywnej, samorządowej a także za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i kultury polskiej.

Wśród wyróżnionych znalazły się osoby tworzące Festiwal na przestrzeni lat.

Pracownicy Centrum Kultury w Lublinie zostali uhonorowani Medalami za Długoletnia Służbę.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Jacek Brzeziński, Jarosław Gradek, Anna Krawczyk, Śp. Barbara Luszawska (przez lata współpracowała z Festiwalem, m.in. seria spotkań „Jak żyć”), Jerzy Lużyński, Barbara Mazurek, Lesław Skwarski, Halina Stelmasiak, Jarosław Tomica, Anna Trusz-Krok, Celina Wójcik, Dariusz Wróblewski oraz Stanisława Zan.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: Krzysztof Cybula, Małgorzata Dąbrowska, Ryszard Kalinowski, Jan Szamryk(kierownik techniczny Festiwalu) oraz Anna Żak.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Maria Artemiuk-Kozińska, Małgorzata Drozd-Domaciuk (odpowiedzialna za promocję Festiwalu), Anna Kalita, Wojciech Kaproń, Joanna Kolstrung, Małgorzata Bartkiewicz (współpraca promocyjna), Beata Mysiak, Izabela Raszewska (współpraca), Barbara Sawicka (wieloletnia pracowniczka Festiwalu, kierownik działu, a w ostatnich latach Producent) oraz Marcin Sudziński.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Andrzeja Mathiasza.