W Kasie Centrum Kultury można nabyć dwie najnowsze publikacje, wydane przez Konfrontacje Teatralne.

Pierwsza z nich to „O instytucji festiwalu: Odzyskiwanie tego, co oczywiste” pod redakcją Marty Keil. Książka jest związana z tegoroczną edycją, przedstawia konteksty związane z prezentowanymi spektaklami oraz określa miejsce festiwalu na mapie współczesnego teatru. Znalazły się tutaj m.in. manifesty kuratorskie, scenariusze i listy, teksty programowe, rozmowy z praktykami. Ich autorami są znakomici, wieloletni praktycy i praktyczki, twórcy i twórczynie projektów artystycznych oraz badacze i badaczki przyglądające się mechanizmom produkcji i odbioru sztuki.  Książka została wydana wspólnie przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie i Konfrontacje Teatralne w Lublinie.

Drugą publikacją jest zbiór wykładów Profesora Cezarego Wodzińskiego, wieloletniego przyjaciela Festiwalu i jego Dyrektora Artystycznego, Janusza Opryńskiego. Książka „Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie” powstała z inicjatywy Janusza Opryńskiego i przy wsparciu Janusza Palikota oraz Macieja Wodzińskiego. Za redakcję byli odpowiedzialni Piotr Augustyniak i Piotr Pękala.

W dniu 8 października 2017 o godzinie 17:00 w Kinie CK, w ramach Festiwalu odbędzie się spotkanie promocyjne związane z „Próbami z Dostojewskim”. Zapraszamy na rozmowy, które będą przywoływać duch Profesora, wierzymy, że będzie on z nami. W czasie spotkania będzie można nabyć książkę.

Za stronę graficzną obu publikacji odpowiadał kolektyw kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając), a produkcją zajmowała się Barbara Sawicka.

Obie książki można nabyć w cenie 30 zł w Kasie Centrum Kultury. Znajdziecie tam też wcześniejsze publikacje Festiwalu i Centrum Kultury: wydawnictwo „Bracia Karamazow” Fiodora Dostojewskiego w tłumaczeniu Cezarego Wodzińskiego, wraz z płytą DVD z zapisem spektaklu teatru telewizji; książkę Dragana Klaicia „Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją” oraz „Artysta w pracy” Bojany Kunst.