Jeden z najlepszych i najważniejszych kolektywów, She She Pop, którego „Testament” został owacyjnie przyjęty przez lubelską publiczność podczas XIX Konfrontacji Teatralnych, wraca w tym roku z najnowszym projektem – „Oratorium”. W czasie tego spektaklu poza artystami związanymi z SSP na scenie pojawiają się także lokalni performerzy.
Konfrontacje Teatralne i She She Pop poszukują ośmiu osób, które w trakcie tygodniowych prób z zespołem pracować będą nad tematem własności oraz zechcą podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z kwestią posiadania/własności/przynależności. Do projektu zapraszamy zarówno profesjonalnych artystów, jak i amatorów. Warunkiem udziału w projekcie jest możliwość uczestnictwa w próbach w dniach 2-6 października i prezentacjach 6 i 7 października w ramach Konfrontacji Teatralnych. Próby odbywać się będą popołudniami /wieczorami oraz w weekendy, tak, by maksymalnie dostosować się do codziennego rytmu pracy uczestników.
Próby prowadzone będą w języku angielskim (z pomocą tłumacza), pokazy spektaklu natomiast — w języku polskim. Za udział w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie do 7 września  krótkiego biogramu w języku polskim i angielskim wraz ze zdjęciem na adres: konfrontacje.lublin@gmail.com.