Program tegorocznych Konfrontacji proponuje widzom trzy nurty: kolektyw / rumunia / tożsamość.

Gościmy w Lublinie jedne z najciekawszych artystycznych kolektywów na świecie: niemiecki kobiecy kolektyw She She Pop (znakomite uczennice Giessen), brytyjsko-niemiecką grupę Gob Squad, zespół Berlin z Antwerpii oraz filadelfijski kolektyw Pig Iron, znany już publiczności lubelskiej, która miała okazję obserwować ich rozwój artystyczny w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Wszystkie powyższe zespoły należą do nurtu najciekawszego teatru poszukującego w Europie, a ich model pracy kolektywnej stanowi interesującą alternatywę wobec dominującego w Europie systemu teatru repertuarowego. Obecność tych artystów stanie się zatem dla nas okazją do rozwinięcia i kontynuacji pytań postawionych w zeszłym
roku. Czym jest instytucja teatralna? Na czym polega dominujący model produkcji teatralnej w Polsce i w Europie? Jakie są możliwe alternatywne rozwiązania? Jakie są ramy instytucji teatralnej? Kto je wyznacza?

Drugim ważnym nurtem festiwalu są najnowsze sztuki performatywne i wizualne z Rumunii. Manuel Pelmus, Dan Perjovschi, Gianina Cărbunariu, Vava Ştefănescu i kolektyw Groundfloor to najciekawsi w tej chwili twórcy związani z Rumunią. Część z nich współtworzyła słynny pawilon rumuński podczas ostatniego Biennale w Wenecji, wszyscy
kreują nowy, żywy, ciekawy nurt sztuki performatywnej, powstającej na przecięciu teatru, tańca i sztuk wizualnych. Program rumuński powstał we współpracy z kuratorką z Bukaresztu, Iulią Popovici. I wreszcie temat tożsamości: społecznej, politycznej, kulturowej i seksualnej. Wychodząc z założenia, że tożsamość jest konstruktem, zwracamy uwagę na rolę kontekstu kulturowego, społecznego i politycznego przy jej tworzeniu, wyborze i narzucaniu. Zapytamy o znaczenie tożsamości lokalnej w perspektywie globalnej oraz spróbujemy odczarować płeć kulturową (gender) z kuriozalnych ideologii narzucanych przez polski kościół katolicki i środowiska występujące przeciw demokracji.

Festiwal otwiera wystawa znakomitego artysty rumuńskiego Dana Perjovschiego. Ma za sobą m.in. indywidualną retrospektywę w nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOMA a jego rysunki jak żadne inne, w punkt komentują rzeczywistość. Wszystkim nurtom towarzyszy rozbudowany program filmowy oraz cykl debat, podczas których na bieżąco będziemy komentować obejrzane spektakle i ich kontekst – społeczny, polityczny, ekonomiczny.

Za Draganem Klaićem wierzymy, że „festiwale stymulują mobilność artystów, dzieł, koncepcji i idei”. Jesteśmy przekonani, że nie wolno nam ograniczać roli festiwalu do kolejnego przeglądu, hitowej playlisty. Nie ma na to przestrzeni, czasu, pieniędzy. Festiwal musi pełnić rolę kulturotwórczą, może i powinien stymulować przepływ idei, doświadczeń, odkrywać nowe czy przybliżać mniej znane zjawiska, tworzyć przestrzeń realnego dialogu i ożywionej dyskusji – zwłaszcza wobec sytuacji, w której obserwujemy kurczenie się i cyniczne manipulacje przestrzenią publicznej debaty.

Marta Keil, Grzegorz Reske
Kuratorzy Festiwalu