Kurier Festiwalowy – IV Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne

nr 2 – 7.10.1999

Rozmowa z Włodzimierzem Staniewskim, dyrektorem Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice odpowiedzialnym za Projekt Off festiwalu.

Osobny nurt