„Do istoty każdej rzeczy należy komunikowanie jej duchowej treści.”

„Język komunikuje odpowiadającą mu istotę duchową (…) ta istota komunikuje się w języku, nie za jego pośrednictwem.”

Walter Benjamin

„Autor „Tworek”, dopisując postscriptum do listu Soni, kreśli zarazem własne postscriptum do tekstu historii. Jak jest treść tegoż dopisku? Powieść Bieńczyka to przede wszystkim tekst o szaleństwie, które stanowi nieredukowalny składnik świata; szaleństwie, od którego żaden człowiek nie może się uchronić, oddzielić murem, ponieważ jego źródło tkwi w każdym z nas. Diagnoza autora „Tworek” nie dotyczy tylko i wyłącznie pewnego zamkniętego etapu historii. […] Bieńczyk pochyla sięz uwagą nad tekstem historii nie po to tylko aby grzebać się w przeszłości, ale przede wszystkim, aby poprzez ów tekst spojrzeć na schyłek wieku XX. Chce pokazać, że wciąż gdzieś za granicą miasta, państwa czai się szaleństwo i zło, które wybuchając w paroksyzmach nienawiści, mogą wzbudzić rezonans w każdym z nas; że być może i my będziemy musieli, niczym Jurek, porzucić racjonalne złudzenia i przyznać się, iż tworki są w nas; że w końcu wszyscyśmy z jednych Tworek, tylko jeszcze nie każdy poczuł szarpnięcia szaleństwa w sobie.”

Norbert Ostaszewski – Dekada Literacka

„Wszyscyśmy z jednych Tworek”

„Spoza niemocy Boga wyziera niemoc ludzi powtarzających swe „nigdy więcej” wtedy, gdy jest już jasne, że właśnie to, co nie powinno się już nigdy więcej wydarzyć, dzieje się obecnie wszędzie.”

G. Agamben – „Co zostaje z Auschwitz”

„Miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące: Ona trwa – i trwać będzie po sam kraj zagłady.”

Wiliam Szekspir

Sonet CXVI „Love’s not Time fool…”