Żyjemy w czasach niepewnego jutra, zawirowań na rynku, kryzysu wartości. W tych trudnych latach po raz kolejny do głosu dochodzi sztuka – z jednej strony okazuje się ostoją wytchnienia, z drugiej, artyści po raz kolejny stają się ostrymi krytykami współczesności. Lublin w czasie starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury podkreślał chęć budowania kompetencji współpracy między Wschodem i Zachodem, chęć bycia zwornikiem między dwoma „płucami Europy”. Ten aspekt platformy spotkania przyświeca też sprawowanemu właśnie przez Polskę Przewodnictwu w
Radzie Unii Europejskiej. Głęboko wierzymy że nie jest to tylko polityczna potrzeba chwili, ale szansa na zbudowanie głębokiego intelektu-alnego fundamentu dla takiego spotkania, i że teatr ze swoją dialogiczną formą ma tu do zaoferowania szczególnie dużo.

Tegoroczna edycja „Konfrontacji Teatralnych” rozpięta będzie między próbą krytycznej oceny dzisiejszego świata a próbą znalezienia w nim piękna harmonii. Zaprosiliśmy wybitnych artystów z Białorusi, Gruzji, Rosji, Ukrainy i Polski. Twórców z krajów o trudnej historii i niełatwej codzienności. Przez dziewięć festiwalowych dni będą w Lublinie opowiadać światu swoje historie. Niech symbolicznym podsumowaniem naszych starań będzie kończący tegoroczny festiwal koncert „I culture orchestra” – zespołu w którym pulpit obok pulpitu w harmonii grają muzycy ze wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego.

Bez względu na to, czy o tym wiemy i czy tego chcemy, nasze życie jest dziełem sztuki. Aby przeżywać je
zgodnie z wymogami sztuki, musimy, wzorem innych artystów, stawiać sobie wyzwania, które (przynajmniej
w chwili ,gdy je stawiamy) wydają się niedosiężne.[…] Musimy chcieć niemożliwego.

Zygmunt Bauman

Wszyscy jesteśmy dziećmi Greków. Intuicyjnie czujemy potrzebę pewnego ukierunkowania moralnego: nie
trzeba wiedzieć kim był Sokrates, aby czuć, że życie niebędące przedmiotem namysłu niewiele jest warte. My, naturalni arystotelicy, zakładamy, że w sprawiedliwym społeczeństwie działa się sprawiedliwie ,że w dobrym społeczeństwie ludzie zachowują się dobrze. By jednak takie koliste definicje były przekonujące, musimy zgodzić się co do znaczenia słów „sprawiedliwie” czy „dobrze”.

Tony Judt