„Spektakl poświęcony najbardziej palącym problemom współczesnym człowieka. Aktorzy Akademii Ruchu bawię się nie tylko konwencjami teatralnymi, ale i symbolami popkultury. Rozpatrują nasze wątpliwości dotyczące przemijania, chorób psychicznych czy klonowania. Pod względem formalnym spektakl jest w dużej części próba zdynamizowania roli słowa w teatrze. Interesujące jest zarówno zamkniecie akcji pomiędzy trzema, czterema podstawowymi znakami teatralnymi jak i użycie środków medialnych i efektów widowiskowych w stopniu dotąd w tym teatrze nie stosowanym. (…) Motywem wyjściowym spektaklu jest nazwanie tych aspiracji człowieka, które mogą uczynić go skutecznym konkurentem wobec innych ludzi i wobec wyobrażonych wyzwań przyszłości” – Wojciech Krukowski