Spotkanie wokół książki Wojciecha Krukowskiego „Tyle lat, co Polska ludowa albo 45 lat od wtorku”, wyd. Instytut Teatralny w Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski, Instytut Sztuk Performatywnych.
Udział wezmą: 
Jolanta Krukowska: współtwórczyni Akademii Ruchu, aktorka, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie.
Tomasz Plata: wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, redaktor naczelny „Art & Business”, współtwórca galerii BWA Warszawa, kurator Archiwum Akademii Ruchu, kurator wystaw i projektów performatywnych.
prowadzenie: Marta Keil