Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Burmistrz
Reżyseria Maria Kwiecień

Premiera

Produkcja Konfrontacji Teatralnych

„Burmistrz” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk jest fenomenem na polskiej scenie teatralnej. Jeden z najlepszych tekstów dla teatru, jaki pojawił się w Polsce w ostatnich latach, nie doczekał się swojej scenicznej wersji przez niemal dziesięć lat. Jest to jedyny dotąd niewystawiany tekst Sikorskiej-Miszczuk. Dlaczego? Dlaczego „Burmistrz” nie stał się elementem nurtu spektakli dotyczących Zagłady i naszych sposobów (nie)radzenia sobie z tym tematem? Przecież powstał równolegle z innymi tekstami, które szybko zostały przeniesione na scenę: „Burmistrz” został napisany po warsztatach „Sztuka dialogu. Żydzi lubelscy”, zorganizowanych przez Konfrontacje Teatralne w 2007 roku wspólnie z Laboratorium Dramatu i Teatrem NN, których owocem są między innymi takie dramaty, jak: „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka, „Przylgnięcie” Piotra Rowickiego, „Żyd” Artura Pałygi, a w kontrze do tamtego spotkania: „Nic, co ludzkie” Pawła Passiniego, Łukasza Witta-Michałowskiego i Piotra Ratajczaka. Wszystkie te teksty zostały zrealizowane na scenie – z wyjątkiem „Burmistrza”. Ale też tekst Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk jest z nieco innego porządku; wychodzi krok dalej niż wszystkie pozostałe. Najwyraźniej potrzebował czasu – i lekcji z historii, odrobionej przez nas wszystkich – by móc zrealizować się na scenie.

W tym roku, dzięki Marii Kwiecień, „Burmistrz” wraca do Lublina i na Konfrontacje. Bardzo jesteśmy dumni z tej premiery.